Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


Tham quan học tập ngoại khóa tại Long Hải


Giải thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018


86