SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT HUYỆN BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: A10/3D Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Facebook: Trường THPT Năng khiếu TDTT H. Bình Chánh

Điện thoại: 02822533618