Thứ ba, 29/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 53

Đại hội Chi đoàn các lớp năm học 2020 - 2021

(NKTDTT- BC) 28/09/2020 Đoàn Trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh đã hướng dẫn các chi Đoàn thực hiện Đại Hội Chi Đoàn các lớp nhằm xác định mục tiêu hoạt động của Chi Đoàn qua các nội dung: Học tập, thực hiện nội quy, thực hiện phong trào, đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cho năm học mới và bầu ra BCH chi Đoàn của lớp năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh:

 

Nguồn tin: Đoàn Trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh

87