Thứ hai, 15/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 141

THẮNG LỢI CỦA CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968 THỂ HIỆN SỨC MẠNH VÔ SONG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018):

Nguồn tin: Trường THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh

164